ลุกนั่ง 30 วินาท( 30 Seconds Sit-up)

    อุปกรณ์
    1. นาฬิกาจับเวลาอย่างละเอียด 1/100 วินาที
    2. เบาะ หรือพื้นสนามหญ้า

    
    วิธีการทดสอบ
    ให้ผู้เข้าทดสอบนอนหงายเข่างอเป็นมุมฉากเท้าทั้งสองวางห่างกันพอประมาณ นิ้วมือทั้งสองข้างสอดประสานกันที่ท้ายทอย ผู้ช่วยคุกเข่าอยู่ที่ปลายเท้าผู้เข้ารับการทดสอบ เอามือทั้งสองกดข้อเท้าของผู้เข้าทดสอบไว้ให้ส้นเท้าติดพื้น เมื่อพร้อมแล้วให้สัญญาณ “เริ่ม” ผู้เข้าทดสอบลุกขึ้นสู่ท่านั่ง พร้อมกับก้มศีรษะลงไประหว่างเข่าทั้งสอง  ให้แขนทั้งสองแตะกับเข่าแล้วกลับนอนลงสู่ท่าเดิม จนนิ้วมือจรดกับพื้น ทำเช่นนี้ต่อไปให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดภายในเวลา 30 วินาที ข้อควรระวัง นิ้วมือต้องประสานที่ท้ายทอยตลอดเวลา ขณะที่ลุกขึ้นสู่ท่านั่งห้ามเอียงตัวไปมา
     
    การบันทึกผล

     บันทึกจำนวนครั้งที่ทำได้ถูกต้องในเวลา 30 วินาที